artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania Termomoderniazacja budynku sali gimnastycznej w II LO w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 11 w ramach programu Termomodernizacja budynków