artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z Remontem Wieży Ciśnień w ramach zadania Trakt Wielu Kultur