artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim