artykuł nr 1

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2003 r.

Załączniki:
Udział Gminy Piotrków Trybunalski w spółkach11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. 227 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy na dzień 30.09.2003 r.12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań Gminy Piotrków Trybunalski z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 30.09.2003r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku Gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2001 - 30.09.2002 i 01.10.2002-30.09.2003 r.31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których Gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystajacych z majątku gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2003 r.100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w wartości netto36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2003 r. w wartości brutto37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2002 do 30.09.200335 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2003 r. wg cen ewidencyjnych netto19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2003 r. wg cen ewidencyjnych brutto18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer