artykuł nr 1

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 r.

Załączniki:
Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych netto18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych brutto18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy na dzień 30.09.2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stan zobowiązań gminy Piotrków Trybunalski z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2005 r.42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zobowiązania długoterminowe gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2005 roku34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Udziały gminy Piotrków Trybunalski w spółkach39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2004 – 30.09.2005 roku33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2004 – 30.09.2005 roku33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia - przewidywane wykonanie w 2005 roku91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy Piotrków Trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2004 do 30.09.2005 wg wartości netto38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystających z majątku gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2005150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2004 do 30.09.200547 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku wg wartości netto46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2005 roku wg wartości brutto51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem. Wartość ewidencyjna netto i brutto15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych netto32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2005 r. wg cen ewidencyjnych brutto45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer