artykuł nr 1

Informacje o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 r.

Załączniki:
Stan zobowiązań Gminy Piotrków Tryb. z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2004 r.44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zobowiązania długoterminowe Gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30 września 2004 roku34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Udział Gminy Piotrków Trybunalski w Spółkach34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody z majątku Gminy Piotrków Trybunalski w okresie 01.10.2003 - 30.09.2004 roku13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Gminy Piotrków Trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 wartość brutto36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody gminy piotrków trybunalski uzyskane z tytułu dzierżawy majątku w okresie od 01.10.2003 do 30.09.2004 wartość netto36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykaz jednostek i spółek korzystających z majątku gminy piotrków tryb. na dzień 30.09.2004 r.153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych gminy w okresie od 01.10.2003 do 30.09.200447 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 roku w wartości netto39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2004 roku w wartości brutto41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których Gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem - wartość ewidencyjna netto13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia osób prawnych, dla których gmina Piotrków Trybunalski jest organizatorem - wartość ewidencyjna brutto14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2004 r. wg cen ewidencyjnych netto21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia gminy na dzień 30.09.2004 r. wg cen ewidencyjnych brutto21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wartość majątku Gminy Piotrków Trybunalski na dzień 30.09.2004 roku21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer