artykuł nr 1

Spółki z udziałem Gminy Piotrków Trybunalski

SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Al. 3 – go Maja 31
Piotrków Trybunalski
- udział Miasta 100%
Prezes – Elżbieta Sapińska


Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 73
Piotrków Trybunalski
- udział Miasta 100 %
Prezes – Zbigniew Stankowski


„Piocel” Sp. z o.o.
ul. Dworska 6a
Piotrków Trybunalski
- udział Miasta 50 %
Prezes – Krzysztof Skaba


Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 4
97-300 Piotrków Trybunalski 
- udział Miasta 100%
Prezes – Michał Rżanek


Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z o.o.

ul. Rolnicza 75
- udział Miasta 100%
Prezes - Marek Krawczyński