artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego z kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstała i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych