artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli ŁUW w zakresie zadania własnego realizowanego przez Miasto Piotrków Trybunalski w ramach programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020