artykuł nr 1

Protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie wdrażania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalski planu działań zawartych w Programie Ochrony Powietrza (uchwała nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15.09.2020 r.