artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z kontroli ŁUW w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w 2019 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020 na realizację powierzonych zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych