artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi sformułowane w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście Piotrkowie Trybunalskim