artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku