artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy44 KB
Ogłoszenie13 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019