artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku

Załączniki:
Wyniki konkursu16 KB
* Regulamin32 KB
* Ogłoszenie33 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019