artykuł nr 1

Uproszczona Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dot. wykonania tabliczek na nagrobki zabytkowe na Starym Cmentarzu odrestaurowane przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Uproszczona oferta570 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019