artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli prowadzonej przez NIK nt. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB