artykuł nr 1

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2020 roku

Załączniki:
Wyniki otwartego konkursu935 KB
OgłoszenieMB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019