artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu NPP lub świadczenia NPO oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 r.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019