artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego".

Załączniki:
Wyniki konkursu253 KB
Ogłoszenie konkursuMB
Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019