artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.6.2017 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2015 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym Logos i Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej Logos

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne278 KB