artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.5.2017 z doraźnej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2015 i 2016 r., przeprowadzonej w Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim