artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.1.2017 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2015 r., przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i I Szkole Policealnej dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB