artykuł nr 1

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji ferii zimowych w Piotrkowie Trybunalskim