artykuł nr 1

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 r. - (wersja z dn. 16.10.2017 r.)

Załączniki:
Harmonogram 867 KB