artykuł nr 1

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.