artykuł nr 1

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

Załączniki:
Wyniki konsultacji12 KB
Formularz 180 KB
Projekt Uchwały MB
Informacja400 KB