artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.9.2015 z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Montessori "Villa Bambini Bis" w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2013 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB