artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.7.2016 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2014 r., przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Zaocznej Policealnej Szkole dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB