artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.10.2016 dot. oceny funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w Miejskim Ośrodku Kultury 2015 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne634 KB