artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.11.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 roku w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB