artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.12.2016 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB