artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK.1711.6.2016 z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 11, w Piotrkowie Trybunalskim, dotyczące oceny funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2015 r.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne200 KB