artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w przedmiocie wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne350 KB