artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.6.2015 nie zawierające zaleceń pokontrolnych, sformułowane po przeprowadzonej kontroli funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w zakresie operacji finansowych i gospodarczych w 2014 roku w Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim