artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne PAK.1711.4.2015 r. z dnia 24.07.2015 r. z kontroli w zakresie dochodów, wydatków oraz gospodarowania mieniem z 2014 r.