artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji przez miasta województwa łódzkiego zadań z zakresu planowania przestrzennego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne714 KB