artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim