artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki realizowanych w 2014 roku