artykuł nr 1

Informacja dotycząca przeprowadzonych czynności nt. projektu ,,Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego'' przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi z dnia 4 listopada 2013 r.