artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego z dnia 5 sierpnia 2013 roku z kontroli problemowej Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB