artykuł nr 1

Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi