artykuł nr 1

Kontrola w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej w 2012 r. instytucji kultury przez Miasto Piotrków Trybunalski

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB