artykuł nr 1

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - Wypoczynek dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

  przedkłada ofertę dotyczącą realizacji zadania  publicznego w trybie art. 19a

 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10, Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta, pokój nr 311.