artykuł nr 1

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych a w szczególności sposobu gospodarowania gminnym majątkiem trwałym w Przedszkolu Samorządowym Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB