artykuł nr 1

Kontrola w zakresie ochrony zasobów rzeczowych jednostki a w szczególności ochrony i sposobu gospodarowania mieniem gminnym przekazanym jednostce w trwały zarząd