artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim