artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim