artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w II LO w Piotrkowie Trybunalskim