artykuł nr 1

Kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz gospodarowania mieniem w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim